Contact

Postadres: Raf Coorevits, Hoge Bokstraat 55, 9111 Belsele, België
Telefoon
: +32 (0)3 776 02 39
Mail
: raf@rafcoorevits.be

Je kan ook hieronder een bericht achterlaten:

Gebruiksvoorwaarden

AUTEURSRECHTEN
© Voor alle kunstwerken berusten de copyrights bij Raf Coorevitsrafcoorevits.be Afdrukken, kopiëren of bewerken van kunstwerken van Raf Coorevits in welke vorm of op welke manier dan ook, is niet toegestaan. Alle rechten voorbehouden.
© Voor alle video’s, foto’s en site berusten de copyrights bij Lodewijk Deleu, ikwashier.live Kopiëren, aanpassen, vertalen of bewerken van het geheel of van een gedeelte van de site, in welke vorm of op welke manier dan ook, is niet toegestaan.
© Voor alle muziek berusten de copyrights bij de diverse componisten en uitvoerders. Je vindt alle referenties onder elke video afzonderlijk op YouTube

PRIVACY
Wanneer je contact opneemt met het ‘Prentenkabinet Raf Coorevits’ dan wordt je mailadres enkel gebruikt om te reageren op je vraag of je opmerking. Raf Coorevits geeft geen adressen of andere gegevens door aan derden.

E-MAIL
De inhoud van alle e-mails van Raf Coorevits, met eventuele bijlagen, is alleen bestemd voor de persoon of organisatie aan wie de e-mail gericht is en alleen voor het daarin opgegeven doel of gebruik. Elk gebruik van de informatie uit de e-mails (bewerken, doorsturen, verspreiden in welke vorm ook) door anderen dan de geadresseerde, is verboden. Aan wie per vergissing een mail van Raf Coorevits kreeg, vraagt Raf Coorevits dat te melden zodat het foute e-mailadres kan worden gewist.

EXTERNE INFORMATIE
Deze website bevat links naar websites en toepassingen van derden. Raf Coorevits heeft geen vat op de inhoud of op andere kenmerken van deze sites of toepassingen en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

LINKEN
Het is elke bezoeker toegestaan, na voorafgaande toestemming, een koppeling te leggen tussen zijn site en de site ‘Prentenkabinet Raf Coorevits’.

MELDING
De informatie die de bezoeker op deze website vindt, kan – niettegenstaande alle goede zorgen – onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Raf Coorevits staat niet in voor de geschiktheid of nauwkeurigheid van de informatie en de gevolgen van eventuele fouten. De bezoeker wordt verzocht Raf Coorevits op de hoogte te brengen van elke foute, onwettelijke of ongepaste inhoud die op de website zou staan zodat Raf Coorevits de nodige maatregelen kan nemen.

TOEPASSING
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website alsook alle afgeleiden zoals magazines, boeken, nieuwsbrieven, social, enz. Door gebruik te maken van deze website verbindt de bezoeker er zich toe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

 

 

 

© rafcoorevits.be – ikwashier.live