Thema landschap

Raf Coorevits vat het landschap met zeer diverse technieken, waaronder ook het etsen. Drie onderwerpen worden uitgelicht in een aparte prent: Bomen, Reisindrukken en Tuin. Samen 7 video’s. In Podcast B licht Coorevits dit thema toe. Inhoudsopgave:

Prent 24 – Diverse technieken
Prent 08 – Diverse technieken (z/w)
Prent 18 – Etsen
Prent 09 – Dorp en stad
Prent 21 – Bomen
Prent 23 – Reisindrukken
Prent 06 – Tuin

raf_coorevits_ikwashier_live-111

Prent 24 – Thema landschap – Diverse technieken
Raf Coorevits: “Elk landschap nodigt uit tot wandelen. Zo was de dichter Wordsworth al de grootste wandelaar van de Engelse literaire wereld. Wij kunnen dit pas ten volle begrijpen door zelf op stap te gaan. Dat overkwam menig schilder en tekenaar. Ook zij werden verrast door het immense ruimtegevoel. Hoe begin je eraan ? Dit mag ons niet ontmoedigen. Het gevoelige oog zal altijd wel overstelpt worden door nieuwe prikkels. Hoe men deze emotionele ervaring dan persoonlijk kan verwerken, is het probleem waarmee elke artiest te maken heeft. Talent en emotionele gedrevenheid kunnen helpen om dit tot een goed einde te brengen.” – Video op https://youtu.be/MJXoVyrVJu0

raf_coorevits_ikwashier_live-112

Prent 08 – Thema landschap – Diverse technieken (zwart/wit video)
Raf Coorevits: “Een landschap aanvoelen en vervolgens omzetten in een tekening, is een unieke ervaring. Je voelt je oneindig klein in deze oneindige ruimte. Het vatten van dit gevoel in een tekening blijft een onmogelijke opgave. Het is niet iedereen gegeven en men kan zich alleen optrekken aan grote voorbeelden. De ‘pleinairisten’ van de 19e eeuw en schilders van de School van Barbizon kunnen ons hierbij helpen.” – Video op https://youtu.be/0I6zUyNVM9s

 

raf_coorevits_ikwashier_live-116

Prent 18 – Thema landschap – Etsen
Raf Coorevits: “Het etsen van het landschap is een confrontatie tussen het gegeven en de technische mogelijkheden van de etstechniek. Veel is hier mogelijk, maar de overvloed aan gegevens maakt de keuze juist moeilijker. Men moet op de eerste plaats geboeid en gemotiveerd zijn om eraan te beginnen. Een fotografische weergave volstaat zeker niet en alleen de groten kunnen ons helpen. Het grafische oeuvre van Hercules Seghers moet u zeker ontdekken en bestuderen. Maar Roelant Savery, Jacob van Ruysdael en Adriaen van Ostade verdienen onze grootste waardering.” – Video op https://youtu.be/3ChhWFnuK_I

raf_coorevits_ikwashier_live-114

Prent 09 – Thema landschap – Dorp en stad (zwart/wit video)
Raf Coorevits: “Zich opgenomen voelen in een weids landschap is een sublieme ervaring. Deze onmetelijke ruimte vatten en omzetten in kleinere vorm, vraagt een aparte studie en veel geduld. Bruegel deed het ons voor. Het bekijken van zijn schitterende pentekeningen naar het landschap is een immense belevenis. Het kiezen uit de overvloed aan gegevens vergt van de onervaren tekenaar ongelooflijk veel inzet, geloof en bescheidenheid.” – Video op https://youtu.be/Qvnvqz0A5HU

raf_coorevits_ikwashier_live-110

Prent 21 – Thema landschap – Bomen
Raf Coorevits: “Bomen tekenen is een uitdaging op zich. Het verplicht ons zeer scherp toe te kijken. Bij vroegere Italiaanse schilders en tekenaars bepaalde de omtreklijn alleen al het karakter van het onderwerp. Het moeilijk te vatten ‘profiel’ was een eerste stap naar het tekenen van dit niet weg te branden symbool. Pas wanneer men erin slaagde er de ontbrekende details aan toe te voegen, sprak men van een ‘volwaardige’ tekening. Met bewondering kijk ik naar de 17e-eeuwse Hollandse meesters en de 19e-eeuwse Engelse landschapsschilders. John Constable blijft ook vandaag overeind omdat hij aandacht vraagt voor de vergeten dingen om ons heen.” – Video op https://youtu.be/r09ncgi7IpU

raf_coorevits_ikwashier_live-113

Prent 23 – Thema landschap – Reisindrukken
Raf Coorevits: “Reizen is leven. Vroeger moest elke artiest die zichzelf respecteert, een Italië-reis maken. Vandaag is reizen te gemakkelijk geworden en probeert iedereen een grens over te steken. Het buitengaatse gevoel verliest aan exclusiviteit en het avontuurlijke element hieraan verbonden. De confrontatie met het harde zuiderse licht vereist bovendien een totaal andere aanpak. Whistler, Delacroix, Ruskin, Gauguin en vele vakgenoten konden ervan meespreken. Het Italiaanse schetsboek van Anton van Dyck bewijst bovendien dat contact met een vreemd land ook een culturele schok betekent die veel verder reikt dan men kan vermoeden. Volhouden is hier de boodschap.” – Video op https://youtu.be/-suq9B-Fi28

raf_coorevits_ikwashier_live-115

Prent 06 – Thema landschap – Tuin
Raf Coorevits: “Een tuin is een verkleind landschap dat zich rondom jou ontplooit. Hij geeft jou een vertrouwd gevoel en de langzame gedaantewisselingen vormen een blijvende inspiratiebron voor een gevoelige kijker. De wisselende speling van het licht op gewas en lover blijft ook een uitdaging voor de meest begaafden. De getekende tuinen van de Franse tekenaar Fragonard moeten ons inspireren.” – Video op https://youtu.be/qppOolxaAMs

 

 

 

© rafcoorevits.be – ikwashier.live

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren