Meer

Deze site plaatst de technieken van Raf Coorevits en zijn thema’s centraal. Op deze pagina vind je meer achtergrond over dit prentenkabinet en aanvullende informatie over Coorevits’ leven en werk.

→ Over het prentenkabinet
→ Biografie Raf Coorevits
→ Biografie Raf Coorevits in beeld
→ Publicaties Raf Coorevits
→ Publicaties over Raf Coorevits
Magazine Prentenkabinet
→ Portfolio: selectie tekeningen en schetsen
→ Portfolio: selectie schilderijen
→ Portfolio: selectie etsen
Portfolio: selectie houtsnedes
→ Portfolio: prentenkabinet

Update – aanvullingen
→ FAQ – antwoorden op je vragen
→ Contact – gebruiksvoorwaarden

→ Introduction en français
→ Introduction in English

 

 

 

© rafcoorevits.be – ikwashier.live