Biografie

Kort samengevat

Raf Coorevits (°Sint-Niklaas, 26 april 1934) studeert aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten van zijn geboortestad onder de leiding van o.m. Georges Fonteyn en aan het Hoger Instituut Sint-Lucas te Gent onder de leiding van o.m. Gerard Hermans, Gilbert Klemans en Arno Brys.
Te Gent is hij van 1959 tot 1994 docent grafiek in Sint-Lucas en van 1964 tot 1980 leraar aan de Academie te Sint-Niklaas.
Tijdens zijn studies behaalt hij de prijs Fonds Baron Van Ackere (1957) en de Grote Prijs der Sint-Lucasscholen voor Grafiek (1959). In 1961 wordt hem, ex aequo met Paul van Gysegem, de Provinciale Prijs van Oost-Vlaanderen voor Grafiek toegekend.
Raf Coorevits bekomt van het Ministerie reisbeurzen voor Oostenrijk en Spanje.
Hij bereist ook Duitsland en Engeland, Sicilië, Griekenland, Joegoslavië, Frankrijk, Italië, Rusland, Egypte, Malta, Ierland, Portugal.
Raf Coorevits neemt deel aan velerlei groepstentoonstellingen (o.m. met de Wase Kunstkring, de Kunstkring Lucasgezellen en de kunstgroep Kallipège) en houdt individuele tentoonstellingen in meerdere steden in binnen- en buitenland.

raf_coorevits_ikwashier_live-41

Werk in collecties en musea

  • Privé-verzamelingen in binnen- en buitenland
  • Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
  • De Belgische Staat
  • Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I
  • Brussel, Nationale Bank van België
  • Provincie Oost-Vlaanderen
  • Sint-Niklaas, Stedelijke Musea
  • Antwerpen, Mercator-Verzekeringen
  • Gent, VDK-Spaarbank

raf_coorevits_ikwashier_live-42

 

 

 

© rafcoorevits.be – ikwashier.live