Technieken

Maak kennis met de verschillende technieken van Raf Coorevits. Je ziet Coorevits hier aan het werk tijdens het tekenen, schilderen en etsen. Samen 8 video’s. In Podcast A licht Coorevits de technieken toe, in Podcast O de materiaalkeuze. Inhoudsopgave:

Prent 01 – Tekenen met pen en inkt
Prent 02 – Tekenen met conté, sanguine,…
Prent 28 – Tekenen in de natuur
Prent 15 – Schilderen – Lavis
Prent 10 – Schilderen – Aquarel
Prent 27 – Schilderen – Afwerking
Prent 19 – Etsen – Deel 1: tekenen
Prent 26 – Etsen – Deel 2: drukken

raf_coorevits_ikwashier_live-130

Prent 01 – Techniek – Tekenen met pen en inkt
Raf Coorevits: “De stalen pen verving eind 19e eeuw de rietpen en de buigzame ganzenveer. Wie tekent met een pen schrijft meestal graag en wie schrijft, tekent ook meestal graag. Grafici vinden zich hierin en houden van dit medium. Het voelbare contact met het onderliggende papier is een aparte belevenis en eigen aan dit medium.” – Video op https://youtu.be/MlHh8_QM_Eo

raf_coorevits_ikwashier_live-131

Prent 02 – Techniek – Tekenen met conté, sanguine en houtskool
Raf Coorevits: “Tekenen met potlood, krijt of houtskool is een totaal ander avontuur. Dit eerder broze en breekbare materiaal voelt zachter aan en geeft andere mogelijkheden. Correcties zijn makkelijk haalbaar en schilders voelen zich hierin thuis. Tonaliteiten en picturale effecten worden mogelijk. Het gekleurde krijt kent met de ‘trois crayons’-techniek een hoogtepunt in de Franse tekenkunst met Watteau.” – Video op https://youtu.be/ANE3hK0ReT0

raf_coorevits_ikwashier_live-137

Prent 28 – Techniek – Tekenen in de natuur
Raf Coorevits: “Het tekenen in de natuur, en a fortiori in eigen tuin, kan men alleen maar aanmoedigen. De voortdurende wijzigingen van licht en seizoenen komen nu binnen handbereik en zijn beter te overzien. Elk landschap vereist ook een groot inlevingsvermogen en pas dan kan de creativiteit openbloeien. Struiken en struweel, bloemen en planten allerhande om je heen, vormen een eerste uitdaging voor de aandachtige tekenaar. De kleinschaligheid van een tuin en het talent van de artiest vergemakkelijken de opdracht en verhogen de kans op slagen in hoge mate. Bekijk met regelmaat de vele topwerken. Een ervaring die we je toewensen in een tijd waarin snelheid en lawaai de plak zwaaien.” – Video op https://youtu.be/IlRR9BLnFf0

raf_coorevits_ikwashier_live-133

Prent 15 – Techniek – Lavis (gewassen tekening)
Raf Coorevits: “Pen, penseel en inkt brengen ons naadloos bij de gewassen tekening of lavis-techniek. Deze manier van tekenen vereist, naast een zekere vaardigheid, ook de snelheid van noteren. Het verdunnen van de inkt laat toe om het licht met bijhorende schaduw snel weer te geven. Het wassen van de tekening met verdunde inkt is ook een gedroomde manier om met tussentonen te werken. Tiepolo, Guardi, Poussin, Claude Gellée (le Lorrain genaamd), Van Dyck en Pierre Alechinsky zijn gedroomde voorbeelden.” – Video op https://youtu.be/2JPeENq7sig

raf_coorevits_ikwashier_live-132

Prent 10 – Techniek – Aquarel (waterverf)
Raf Coorevits: “Schilderen met waterverf geeft een totaal ander gevoel. Het zachte penseel, het papieroppervlak en het ‘lopen’ van de kleur op een droog of vochtig oppervlak vragen een totaal andere aanpak. Onze gedachten brengen ons spontaan bij Rik Wouters. De schilder komt hier natuurlijk met verve aan bod. Aquarel kan natuurlijk ook bedacht en langzamer worden gemaakt. De transparante kleur laat immers overschilderen toe. Denk maar aan de Engelse aquarellisten.” – Video op https://youtu.be/M4vB9pkmUAs

raf_coorevits_ikwashier_live-136

Prent 27 – Techniek – Afwerking
Raf Coorevits: “Het afwerken van een prent verloopt nooit zonder risico. Alleen volgehouden aandacht en talent kunnen de frisse aanzet bewaren. Een vlugge schets blijft altijd aantrekkelijk en haalt het meestal op een doorgedreven studie. Leonardo da Vinci, Michelangelo en alle grootmeesters kenden en kennen dit fenomeen. Zij verloren nooit de moed. Een feilloze intuïtie staat garant voor het aanvoelen van het moment waarop een werk AF is. Een mislukking niet te na gesproken, zijn doorgedreven studies even waardevol en van een hoog artistiek gehalte. Geduldige en vergelijkende studie is hier zeer aan te bevelen.” – Video op https://youtu.be/g_a-XtOSiAg

raf_coorevits_ikwashier_live-134

Prent 19 – Techniek – Etsen – Deel 1: tekenen
Raf Coorevits: “Ik teken hier met een naald op een zwartgerookte waslaag die de zinken plaat beschermt tegen het inbijtende salpeterzuur. Vroeger werd ook weleens witte was gebruikt. Het beroken verhoogt de zichtbaarheid bij het tekenen. De naald neemt de waslaag weg en het vrijgekomen metaal wordt kort of langer aangetast door het bijtende zuur. Het karakter van de ingebeten lijn is typisch voor het etsen. Het afdrukken van de plaat is altijd een adembenemende bezigheid. Ik bewonder nog altijd Ruysdael, Berchem, Canaletto, Goya, Chagall, Morandi en vele anderen.” – Video op https://youtu.be/J6KXwnBORlU

raf_coorevits_ikwashier_live-135

Prent 26 – Techniek – Etsen – Deel 2: drukken
Raf Coorevits: “Het afdrukken van een etsplaat is, naast het inbijten met zuur, een fysieke aangelegenheid van formaat. Velen laten deze fase aan zich voorbijgaan. Het materiële luik is er te veel aan en men schuwt al te gauw deze ultieme inspanning. Zij hebben ongelijk. Het moment waarop het vochtige papier onder zware druk de inkt uit de plaat zuigt, mag je nooit missen. Het hoort bij het creatieve proces en is eigen aan deze complexe techniek. Voldoet de afdruk aan de verwachting, dan volgt euforie. Voldoet het resultaat niet, dan is er ontgoocheling. Geloof in eigen kunnen loont en geeft moed om te herbeginnen met meer kans op slagen.” – Video op https://youtu.be/Bik0pQeSTL8

 

 

 

© rafcoorevits.be – ikwashier.live

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren